Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών


Όροι Χρήσης

Chamber Logo

Οι υπηρεσίες και τα δεδομένα που αυτές αξιοποιούν, αν δεν περιγράφεται αλλιώς, είναι ιδιοκτησία του Επιμελητηρίου και διατίθενται στους χρήστες του site αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αξιοποίησή τους για εμπορικούς σκοπούς εκτός αν υπάρχει γραπτή άδεια του Επιμελητηρίου.

Επιπλέον, δεν μπορείτε χωρίς γραπτή άδεια να:

  • 1. Διανείμετε τα περιεχόμενα (contents) του site.
  • 2. Δημιουργήσετε Βάση Δεδομένων με συστηματική πρόσβαση στο σύστημα
  • 3. Χρησιμοποιήσετε μεμονωμένα δεδομένα αν δεν αναφέρεται ότι η πηγή είναι το Επιμελητήριο.

To portal δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών sites που προσπελαύνονται από συνδέσεις του προς αυτές.

Πολιτική Ασφαλείας

Χρήση Cookies
Το portal χρησιμοποιεί cookies για τους εξής λόγους:

  • 1. Για να αποθηκεύσει τις προτιμήσεις του χρήστη όσον αφορά στο προσφερόμενο περιεχόμενο και υπηρεσίες
  • 2. Βελτιστοποιήσει την χρήση του site (user experience)

Η χρήση των cookies από το site δεν θέτει σε κίνδυνο ευαίσθητα δεδομένα του χρήστη.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων
Κατά την εγγραφή στο site προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες, αποθηκεύονται στο σύστημα κάποια προσωπικά δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας κ.ά. Τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται μόνο για την αποτελεσματικότερη χρήση των υπηρεσιών και την ηλεκτρονική αποστολή πληροφορίας από το portal, εφόσον ο χρήστης το έχει δηλώσει στις προτιμήσεις του. Το portal δεσμεύεται για την ασφαλή διακράτηση των στοιχείων αυτών και την μη αξιοποίησή τους για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που εξυπηρετούν οι υπηρεσίες που προσφέρει.

Chamber Logo

Σύνδεση