Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ 94450987
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(Υποκατάστημα) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ 094131153
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 31708701001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-05-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(Υποκατάστημα) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ 095665947
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 71999301001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ 094450649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121696401001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση