Βρέθηκαν 5 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Β ΜΑΔΙΑΝΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. 801409548
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156207559000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2020
Σκοπός ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝ...
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α.Φ.Μ. 036114191
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 012053459000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-2009
Σκοπός ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΑΤΣΙΠΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α.Φ.Μ. 302675070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 011903459000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-08-2001
Σκοπός ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α.Φ.Μ. 045293383
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 011862459000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-1992
Σκοπός ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΕΜ...
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α.Φ.Μ. 028944280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 011996259000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-1988
Σκοπός ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Σύνδεση