Βρέθηκαν 13 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

ΒΙΕΝΑ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. 801400923
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156026059000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-2020
Σκοπός Σκοποί της εταιρείας θα ε...
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΒΙΕΝΑ ΑΜΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)
Α.Φ.Μ. 801265690
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153051959000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2019
Σκοπός α. Η ανέγερση, ίδρυση και...
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) 

ΣΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α.Φ.Μ. 046715373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 012091059000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-07-2019
Σκοπός ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Σ.-ΜΑΚΡΗ Α. ΕΕ


Νομική Μορφή ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. 801100453
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149096759000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2019
Σκοπός ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠ...
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΙΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α.Φ.Μ. 302669536
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145979859000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2018
Σκοπός ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠ...
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

WANDERLUST ΙΚΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)
Α.Φ.Μ. 800939955
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145375759000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-2018
Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είν...
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) 

CHIOS CITY INNS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)
Α.Φ.Μ. 800925754
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145066859000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2018
Σκοπός ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥ...
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) 

ΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α.Φ.Μ. 077221622
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147645359000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2017
Σκοπός ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠ...
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΥΤΡΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α.Φ.Μ. 029926234
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 011937459000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2016
Σκοπός ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΣΥΡΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α.Φ.Μ. 039975617
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130042359000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2014
Σκοπός ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕ...
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Σύνδεση