ΨΥΧΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΙΑΣΩΝ, ΧΙΟΣ, 82100

ΨΥΧΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΙΑΣΩΝ, ΧΙΟΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)
Α.Φ.Μ. 801849787
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164520859000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2022
Κατάσταση ΕΝΕΡΓΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΨΥΧΡΟ
PSIHRO

Σκοπός Επιχείρησης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΑΕΡΑ Η ΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Π.Δ.Κ.Α. ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΒΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ


Δραστηριότητες Επιχείρησης

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
33.12.18 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης Κύρια
28.25.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης Δευτερεύουσα
28.25.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης Δευτερεύουσα
43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης Δευτερεύουσα
43.22.1 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού Δευτερεύουσα
43.22.12 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού Δευτερεύουσα
46.14.13.40 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης Δευτερεύουσα
46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Δευτερεύουσα
46.49.19.09 Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων Δευτερεύουσα
46.49.19.10 Χονδρικό εμπόριο θερμαντήρων αέρα ή διανεμητών θερμού αέρα π.δ.κ.α. από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρικών Δευτερεύουσα
46.69.15 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης Δευτερεύουσα
46.69.15.08 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών Δευτερεύουσα
46.69.19.38 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων Δευτερεύουσα
46.69.19.89 Χονδρικό εμπόριο συμπιεστών για ψυκτικό εξοπλισμό Δευτερεύουσα
46.69.20.16 Χονδρικό εμπόριο ψυκτικών θαλάμων και παρόμοιων ειδών Δευτερεύουσα
46.74.12.09 Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό Δευτερεύουσα
47.52.45.03 Λιανικό εμπόριο λεβήτων για κεντρική θέρμανση Δευτερεύουσα
47.52.45.06 Λιανικό εμπόριο σωμάτων καλοριφέρ για κεντρική θέρμανση, που δεν θερμαίνονται ηλεκτρικά, από σίδηρο ή χάλυβα Δευτερεύουσα
47.52.45.07 Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών Δευτερεύουσα
47.52.49.73 Λιανικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό Δευτερεύουσα
47.52.49.80 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών Δευτερεύουσα
47.54.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Δευτερεύουσα
47.54.54.21 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων Δευτερεύουσα
47.54.54.24 Λιανικό εμπόριο μερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Δευτερεύουσα
47.59.58.15 Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων Δευτερεύουσα
47.91.45 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου Δευτερεύουσα
95.22.10.01 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών Δευτερεύουσα

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΙΑΣΩΝ
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΙΟΣ
  T.K:
  Email:
Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση