Χ. ΤΣΙΑΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΑΝΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΧΙΟΣ, 82100

Χ. ΤΣΙΑΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΑΝΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΧΙΟΣ


Νομική Μορφή ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. 801700655
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161755859000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2021
Κατάσταση ΕΝΕΡΓΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MEDITERRANEAN CONSULTANT

Σκοπός Επιχείρησης

Η λειτουργία εμπορικής επιχείρησης και συγκεκριμένα Αντιπροσωπείες οίκων εξωτερικού με προμήθεια. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να έχει και συναλλαγές εντός και εκτός ευρωπαϊκής ένωσης(Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις , Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις , Εισαγωγές από τρίτες χώρες , Εξαγωγές σε τρίτες χώρες) .


Δραστηριότητες Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΑΝΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΟΣ
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΙΟΣ
  T.K:
  Τηλέφωνο:
  Email:
Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση