ΣΧΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΝΙΚΟΥ ΧΑΒΙΑΡΑ, ΧΙΟΣ, 82132

ΣΧΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΝΙΚΟΥ ΧΑΒΙΑΡΑ, ΧΙΟΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)
Α.Φ.Μ. 801683680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161431159000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2021
Κατάσταση ΕΝΕΡΓΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΧΗΜΑ
SCHEMA

Σκοπός Επιχείρησης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ), ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ)


Δραστηριότητες Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΝΙΚΟΥ ΧΑΒΙΑΡΑ
  Δήμος:
ΧΙΟΥ / ΧΙΟΥ
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΙΟΣ
  T.K:
  Τηλέφωνο:
Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση