ΠΡΟΤΖΕΚΤ 21 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΗΤΡ ΣΤΡΟΥΜΠΗ ΙΩΑΚΕΙΜ, ΧΙΟΣ, 82100

ΠΡΟΤΖΕΚΤ 21 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΗΤΡ ΣΤΡΟΥΜΠΗ ΙΩΑΚΕΙΜ, ΧΙΟΣ


Νομική Μορφή ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. 801601284
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159914359000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2021
Κατάσταση ΕΝΕΡΓΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

PROJECT 21

Σκοπός Επιχείρησης

Ανάληψη και κατασκευή πάσης φύσεως δημοσίων έργων, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α., ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΓΥΨΟ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΑ Η ΤΕΧΝΗΤΑ ΛΙΘΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Η ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΘΡΑΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΘΡΑΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α., ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΤΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΗ ΠΙΣΣΑ Η ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΣΤΡΩΜΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΚΑΦΩΝ, ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΟ ΧΩΡΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΠΡΕΣΑΣ), ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΠ), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ), ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ Η ΜΑΚΕΤΙΣΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ .


Δραστηριότητες Επιχείρησης

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. Κύρια
18.13.10.01 Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης Δευτερεύουσα
23.63 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος Δευτερεύουσα
23.64 Κατασκευή κονιαμάτων Δευτερεύουσα
23.69 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο Δευτερεύουσα
23.70 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων Δευτερεύουσα
23.99.13 Παραγωγή ασφαλτικών μειγμάτων με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και βιτούμιο, φυσικής ασφάλτου ή συναφών ουσιών ως συνδετικό υλικό Δευτερεύουσα
25.11.21 Κατασκευή γεφυρών και στοιχείων γεφυρών από σίδηρο ή χάλυβα Δευτερεύουσα
25.11.22 Κατασκευή πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα Δευτερεύουσα
25.99.29.03 Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών Δευτερεύουσα
38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων Δευτερεύουσα
38.11.4 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση Δευτερεύουσα
38.32.22.01 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών Δευτερεύουσα
38.32.39.02 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών Δευτερεύουσα
41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων Δευτερεύουσα
41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη Δευτερεύουσα
42.11 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων Δευτερεύουσα
42.21 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών Δευτερεύουσα
42.22 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών Δευτερεύουσα
42.91 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων Δευτερεύουσα
43.11 Κατεδαφίσεις Δευτερεύουσα
43.12 Προετοιμασία εργοτάξιου Δευτερεύουσα
43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις Δευτερεύουσα
43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Δευτερεύουσα
43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης Δευτερεύουσα
43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις Δευτερεύουσα
43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων Δευτερεύουσα
43.32 Ξυλουργικές εργασίες Δευτερεύουσα
43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων Δευτερεύουσα
43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων Δευτερεύουσα
43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος Δευτερεύουσα
43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών Δευτερεύουσα
43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. Δευτερεύουσα
46.73 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής Δευτερεύουσα
46.76.19.09 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο Δευτερεύουσα
47.52.49 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α. Δευτερεύουσα
47.91 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου Δευτερεύουσα
49.41.13.03 Υπηρεσίες μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος Δευτερεύουσα
49.41.15.01 Υπηρεσίες μεταφοράς ασφάλτου για σκυρόστρωμα Δευτερεύουσα
49.41.15.03 Υπηρεσίες μεταφοράς τσιμέντου σε σκόνη Δευτερεύουσα
49.41.19.06 Υπηρεσίες μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων (με πλατφόρμα) Δευτερεύουσα
49.41.19.07 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα Δευτερεύουσα
49.41.20 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή Δευτερεύουσα
52.21.24 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης Δευτερεύουσα
52.22.19.02 Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε χερσαίο χώρο Δευτερεύουσα
52.24.19.01 Υπηρεσίες άντλησης έτοιμου σκυροδέματος (πρέσας), κατά την τελική του παράδοση Δευτερεύουσα
65.11 Ασφάλειες ζωής Δευτερεύουσα
66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών Δευτερεύουσα
68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων Δευτερεύουσα
68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων Δευτερεύουσα
68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων Δευτερεύουσα
70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης Δευτερεύουσα
71.11.33 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου Δευτερεύουσα
71.11.41.03 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης Δευτερεύουσα
71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών Δευτερεύουσα
73.20.19.01 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών Δευτερεύουσα
74.90.1 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. Δευτερεύουσα
77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων Δευτερεύουσα
77.12.1 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών Δευτερεύουσα
77.32 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού Δευτερεύουσα
80.10.12 Υπηρεσίες φύλαξης Δευτερεύουσα
81.10.10 Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ) Δευτερεύουσα
81.30.10.01 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού) Δευτερεύουσα
84.13 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων Δευτερεύουσα
96.09.19.10 Υπηρεσίες διακοσμητή κατοικιών Δευτερεύουσα

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΗΤΡ ΣΤΡΟΥΜΠΗ ΙΩΑΚΕΙΜ
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΙΟΣ
  T.K:
  Τηλέφωνο:
Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση