ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ DIGITAL COMMERCE INTELLIGENCE PTE LTD

ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑ, ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ, 82200

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ DIGITAL COMMERCE INTELLIGENCE PTE LTD


ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑ, ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ


Νομική Μορφή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Α.Φ.Μ. 997221483
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154176859001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2020
Κατάσταση ΕΝΕΡΓΗ

Σκοπός Επιχείρησης

1.Παροχή υπηρεσιών στην έρευνα και την ανάπτυξη σχετικά με τις επιστήμες υπολογιστών και πληροφορικής 2.Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων. 3.Παροχή υπηρεσιών για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων. 4.Συστήματα λογισμικού που λαμβάνονται από το διαδίκτυο. 5.Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού. 6. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ


Δραστηριότητες Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑ
  Δήμος:
ΧΙΟΥ / ΧΙΟΥ
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΙΟΣ
  T.K:
Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση