ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΡΟΙΔΟΥ, ΧΙΟΣ, 82131

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΡΟΙΔΟΥ, ΧΙΟΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)
Α.Φ.Μ. 801096957
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149019359000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-2019
Κατάσταση ΕΝΕΡΓΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

HOLIDAYS ONDECK

Σκοπός Επιχείρησης

2.1. Σκοπός της εταιρίας είναι η εκμετάλλευση τουριστικού σκάφους και οι συναφείς με αυτό υπηρεσίες και πωλήσεις. Συγκεκριμένα: ? ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ( 77.34.10.02 ) ? ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ( 50.10.20.01 ) 2.2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης να συμμετέχει σε εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ( ενδοκοινοτικά αλλα και σε τρίτες χωρες ) ή στην ημεδαπή που έχει οποιοδήποτε σκοπό, όπως επίσης να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας, ακόμα και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω.


Δραστηριότητες Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΡΟΙΔΟΥ
  Δήμος:
ΧΙΟΥ / ΧΙΟΥ
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΙΟΣ
  T.K:
  Τηλέφωνο:
Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση