ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ι.-ΣΑΡΡΗ Α.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ &ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Ε.Ε.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΚΑΙΦΑΒΙΕΡΟΥ, ΧΙΟΣ, 82100

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ι.-ΣΑΡΡΗ Α.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ &ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Ε.Ε.


ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΚΑΙΦΑΒΙΕΡΟΥ, ΧΙΟΣ


Νομική Μορφή ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. 800911590
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144743359000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2017
Κατάσταση ΕΝΕΡΓΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

M.S ROTA
M.S.ROTA

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της εταιρείας είναι : 1. Η παροχή υπηρεσιών συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών όπως η εξεύρεση , η επιλογή, η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ασφαλιστικών πρακτόρων, η συγκρότηση τους σε παραγωγικές ομάδες και η περαιτέρω διαρκής παρακολούθηση, εκπαίδευση και ενημέρωση τους στις σύγχρονες μεθόδους πώλησης ασφαλίσεων, με σκοπό την σωστή και πλήρη ανάπτυξη της παραγωγικής δραστηριότητας αυτών των ομάδων. 2. Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού πράκτορα και διαμεσολάβησης ,για τη σύναψη με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ασφαλιστικών συμβάσεων γενικών ασφαλίσεων ζωής και υγείας και ασφαλίσεων εκτός από τις ασφάλειες ζωής (οχημάτων, πλοίων, γενικής ευθύνης, πυρρός κλπ) ασφαλιστικών εταιρειών. 3. Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα εκπαίδευσης πωλητών, ανάπτυξης γραφείων πωλήσεων, marketing, παροχής συμβουλών στρατηγικής και οικονομικής διαχείρισης, οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων. 4. Η μελέτη , κατασκευή, συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτρισμού, υδραυλικών, θέρμανσης, κλιματισμού και ανελκυστήρων με ίδια υλικά. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: ? Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ? Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί αναδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους σκοπούς της ? οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών. ? Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιαδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.


Δραστηριότητες Επιχείρησης

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Δευτερεύουσα
43.22.11 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών Δευτερεύουσα
43.22.12 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού Δευτερεύουσα
43.29.19.02 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων Δευτερεύουσα
43.29.19.04 Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων Δευτερεύουσα
65.11 Ασφάλειες ζωής Δευτερεύουσα
65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής Δευτερεύουσα
66.22.10.01 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα Δευτερεύουσα
66.22.10.08 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων Δευτερεύουσα
70.22.11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης Δευτερεύουσα
70.22.12 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) Δευτερεύουσα
70.22.13 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ Δευτερεύουσα
71.12.13.07 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού Δευτερεύουσα
85.59.13 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α. Δευτερεύουσα

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΚΑΙΦΑΒΙΕΡΟΥ
  Δήμος:
ΧΙΟΥ / ΧΙΟΥ
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΙΟΣ
  T.K:
  Τηλέφωνο:
  Email:
Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση