ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 27 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14452

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 27 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 081667038
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-03-1986
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-06-1986
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 27
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

εταιρείας θά είναι: α)ή έν Ελλάδι αντιπροσώπευσις Βιομηχανικών και Εμπορικών οίκων τού εξωτερικού, β) ή εισαγωγή και εμπορία προϊόντων έκ τού εξωτερικού καί εσωτερικού, γ) η εξαγωγή διαφόρων προϊόντων καί ειδών είς τό εξωτερικόν. Προς επίτευξιν του εταιρικού σκοπού ή εταιρεία δύναται νά συνιστά μετά φυσικών προσώπων ή άλλων εταιρειών εταιρείας παντός τύπου ως επίσης καί νά συμμετέχη και να συνεργάζεται μέ ετέρας επιχειρήσεις


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46741311 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Κύρια

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση